Pracownia Kartografii Geologicznej (P59)

OPIS PRACOWNI

Pracownia Kartografii Geologicznej zlokalizowana w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ jest jednostką zajmującą się prowadzeniem badań, zajęć dydaktycznych laboratoryjnych i terenowych z zakresu kartografii geologicznej.

Pracownicy dydaktyczno-naukowi tej pracowni (1 profesor, 3 adiunktów) prowadzą i koordynują zajęcia terenowe w ramach zajęć:

  • Kartografia geologiczna (ćwiczenia terenowe) (kierunki: geologia, ochrona przyrody, I stopień    studiów);
  • Ćwiczenia terenowe w Karpatach fliszowych (kierunek: geologia, I stopień studiów).

Pracownia służy studentom realizującym prace licencjackie i magisterskie (kierunki: geologia, ochrona przyrody, I i II stopień studiów) oraz pozostałym studentom, którzy prowadzą badania terenowe.

Pracownia Kartografii Geologicznej obecnie wyposażona jest w nowoczesny sprzęt:

  • ploter wielkoformatowy,
  • skaner wielkoformatowy,
  • odbiorniki GPS różnych typów,
  • kompasy geologiczne różnych typów,
  • serwer sieciowy GIS

oraz specjalistyczne oprogramowanie z zakresu:

  • GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne),
  • Remote Sensing,
  • analiz przestrzennych.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod, takich jak GPS czy GIS we wspomaganiu tradycyjnych metod kartowania geologicznego, studenci zdobywają bardzo poszukiwane obecnie na rynku pracy doświadczenie. Znajdują oni zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach geologicznych i poszukiwawczych w kraju i za granicą, na platformach wydobywczych, w instytutach badawczych oraz w administracji państwowej.

APARATURA ZAKUPIONA W RAMACH PROJEKTU

L.p.

Nazwa
aparatu

Krótki
opis techniczny

Zdjęcie

1

Skaner wielkoformatowy
z oprogramowaniem

Contex SD4490, technologia skanowania CIS

 

2

Odbiornik GPS

5 odbiorników GPS
Garmin GPSMAP 62

3

Kompas geologiczny

10 kompasów
Breithaupt GEKOM-N

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM ZAKUPIONEJ APARATURY

L.p.

Nazwa
aparatu

Nazwa
i kod kursu

Kierunek
i rok studiów

1

Skaner wielkoformatowy
z oprogramowaniem

Pracownia magisterska, nD02z-z

kierunek: Geologia,
I-II rok studiów II stopnia
kierunek: Ochrona przyrody,
I-II rok studiów II stopnia (w przypadku wybrania specjalizacji Geologia)

2

Odbiornik GPS

Ćwiczenia terenowe (region śląsko-krakowski), A07;
Geologia dynamiczna - ćwiczenia terenowe w rejonie Krakowa, R74;
Kartografia geologiczna (ćwiczenia terenowe), C11z;
Ćw. terenowe – wybrane zagadnienia z sedymentologii fliszu, B12;
Ćwiczenia terenowe w regionie Świętokrzyskim, nC09z;
Ćwiczenia terenowe w Karpatach fliszowych, C10Z;
Ćwiczenia terenowe wybrane zagadnienia z sedymentologii, nD22;
Pracownia magisterska, nD02z-z

kierunek: Geologia,
I-III rok studiów I stopnia
kierunek: Geologia,
I-II rok studiów II stopnia
kierunek: Ochrona przyrody,
II rok studiów I stopnia
kierunek: Ochrona przyrody,
III rok studiów I stopnia (w przypadku wybrania specjalizacji Geologia)
kierunek: Ochrona przyrody,
I-II rok studiów II stopnia (w przypadku wybrania specjalizacji Geologia)

3

Kompas geologiczny