Pracownia Gleboznawstwa (P58)

OPIS PRACOWNI

Pracownia Gleboznawstwa, zlokalizowana w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje się głównie prowadzeniem zajęć dydaktycznych (zajęcia laboratoryjne i terenowe, wykłady, ćwiczenia, seminaria, warsztaty) dla studentów kierunków: geografia, studia biologiczno-geograficzne, studia biologiczno-geologiczne spec. ochrona przyrody oraz ochrona środowiska z zakresu poznania gleb. Realizowane są także badania studentów w ramach ich prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, w szczególności dotyczące właściwości fizycznych, chemicznych i mikromorfologicznych gleb.
Pracownicy dydaktyczno-naukowi Pracowni Gleboznawstwa (1 doktor habilitowany, 3 doktorów, 2 magistrów) prowadzą zajęcia dydaktyczne w ramach następujących kursów: Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa; Gleboznawstwo i geografia gleb; Gleboznawstwo w aspekcie ochrony przyrody; Gleboznawstwo; Laboratoryjne analizy gleb; Metody badania gleb; Metody terenowych badań przyrodniczych; Podstawy mikromorfologii gleb; Terenowe metody badań przyrodniczych; Zajęcia terenowe, seminaria licencjackie (studia I stopnia), magisterskie (II st. ) i doktorskie (III st.).

Wyposażenie Pracowni Gleboznawstwa zostało wzbogacone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny: pehametry, aparaty Scheiblera, wagi, wirówkę, mikroskopy wraz z urządzeniami do podglądu i cyfrowej rejestracji obrazu, projektor multimedialny oraz odbiorniki GPS. Pozwoliło to na utworzenie wielu stanowisk dydaktycznych i analitycznych dla studentów oraz na wzbogacenie oferty dydaktycznej przez stworzenie nowego kursu Podstawy mikromorfologii gleb, a także poszerzenie zakresu wykonywanych zajęć praktycznych w ramach istniejących już kursów, a przede wszystkim na wzrost samodzielności studentów przy wykonywanej pracy. Efektem tego będzie, obok zwiększenia zakresu przekazywanej wiedzy, wzrost umiejętności praktycznych studentów oraz zrozumienia wykonywanych przez nich procedur analitycznych.

Absolwenci korzystający z kursów Pracowni Gleboznawstwa znajdują zatrudnienie w zatrudnienie w laboratoriach instytucji naukowych i komercyjnych oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach wykonujących terenowe prace pomiarowe (monitoringowe i inne), na stanowiskach wymagających doświadczenia i umiejętności pracy z nowoczesnym sprzętem pomiarowym i laboratoryjnymi oraz terenowymi technikami badawczymi. Znakomicie radzą sobie także w pracy w szkolnictwie.

APARATURA ZAKUPIONA W RAMACH PROJEKTU

L.p

Nazwa
aparatu

Krótki
opis techniczny

Zdjęcie

1

Mikroskop polaryzacyjny

2 szt.; do obserwacji próbek glebowych i skał w świetle spolaryzowanym; wyposażony w 4 obiektywy o powiększeniu: 2x, 4x, 10x, 20x, typu NIKON ECLIPSE 50/POL (H600L)

2

Nasadka triokularowa

2 szt.; nasadka do mikroskopu pozwalająca na instalację kamery lub aparatu fotograficznego, do NIKON ECLIPSE 50/POL (H600L)

3

Cyfrowa kamera mikroskopowa z monitorem

1 szt.; umożliwia podgląd na żywo obserwowanych próbek i rejestracji obrazu na ekranie komputera (w zestawie monitor) o rozdzielczości 5 Mpix, typu
DELTA PIX Invenio 3SII z monitorem iiyama prolight e2208hds

 

4

Aparat cyfrowy z adapterem do mikroskopu polaryzacyjnego

2 szt.; umożliwia otrzymywanie zdjęć obserwowanych preparatów mikroskopowych; rozdzielczość matrycy 16.9 Mpix; NIKON D5100

 

5

Waga precyzyjna

4 szt.; obciążenie maksymalne 510 g, dokładność odczytu 0,001 g, powtarzalność 0,001 g, automatyczna kalibracja wewnętrzna; KERN PLS 510-3A

 

6

Pomiarowe urządzenie wielofunkcyjne wersja laboratoryjna

1 szt ; do pomiaru pH, EC, O2, pX, zakres pomiaru pH -2 - 16, pięciopunktowa kalibracja, ze statywem i elektrodą szklaną, zasilanie sieciowe; urządzenie wielofunkcyjne CX-505

7

Pomiarowe urządzenie wielofunkcyjne wersja terenowa rozbudowana

2 szt. do pomiaru pH, EC, redox, pX, zakres pomiarowy pH 0-14, z odporną mechanicznie elektrodą do pomiarów w materiale zwięzłym, pięciopunktowa kalibracja, wodo- i chemoodporna obudowa, zasilanie bateryjne; pomiarowe urządzenie wielofunkcyjne wersja terenowa z elektrodą typu ISFET – H170 i H170G

 

8

Pomiarowe urządzenie wielofunkcyjne wersja terenowa

5 szt.; do pomiaru pH, EC, O2, pX, zakres pomiaru pH -2 - 16, pięciopunktowa kalibracja, elektroda szklana, zasilanie akumulatorowe; pomiarowe urządzenie wielofunkcyjne, wersja terenowa CX-401

9

Aparat Scheiblera

4 szt.;  do oznaczania zawartości węglanów w glebach i osadach, na statywie, biureta 100 ml z dz.el. 0,2 ml; aparat Scheiblera z biuretą 280ml

10

Projektor multimedialny

1 szt.; o rozdzielczości XGA (1024x768),  jasność 2600 ANSI lumenów, kontrast 3000:1; projektor multimedialny Vivitek D509

11

Uniwersalna wirówka do dużych objętości z chłodzeniem

1 szt.; o maksymalnej  pojemność 6 l; prędkość wirowania 200-3200 obr/min;  
wirówka do dużych objętości MPW-400

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM ZAKUPIONEJ APARATURY

L.p.

Nazwa
aparatu

Nazwa
i kod kursu

Kierunek
i rok studiów

1

Mikroskop polaryzacyjny

Podstawy mikromorfologii gleb WB.IG-3317-D

Metody badania gleb
WB.IG-3310-D

kierunek: geografia
I-III rok

2

Nasadka triokularowa

3

Cyfrowa kamera mikroskopowa z monitorem

4

Aparat cyfrowy z adapterem do mikroskopu polaryzacyjnego

5

Waga precyzyjna

Metody badania gleb
WB.IG-3310-D
Laboratoryjne analizy gleb
WB.IG-3303-D
Gleboznawstwo i geografia gleb
 INS-13
Gleboznawstwo w aspekcie ochrony przyrody
WB.IB.M-OP-029
Gleboznawstwo
WCh-OLo-BC204-12

kierunek: geografia
I-III rok
kierunek: studia biologiczno-geologiczne
I i III rok
kierunek: ochrona środowiska
II rok

6

Pomiarowe urządzenie wielofunkcyjne  wersja laboratoryjna

Metody badania gleb
WB.IG-3310-D
Gleboznawstwo i geografia gleb
 INS-13
Gleboznawstwo w aspekcie ochrony przyrody
WB.IB.M-OP-029
Gleboznawstwo
WCh-OLo-BC204-12

kierunek: geografia
II rok
kierunek: studia biologiczno-geograficzne
I i III rok
kierunek: ochrona środowiska
II rok

7

Pomiarowe urządzenie wielofunkcyjne  wersja terenowa rozbudowana

Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa
WB.IG-1305

kierunek: geografia
I-III rok

8

Pomiarowe urządzenie wielofunkcyjne wersja terenowa

Terenowe metody badań przyrodniczych
WB.IG-0113-DL
Metody terenowych badań przyrodniczych
INS-75
Zajęcia terenowe
WCh-OLo220-08

kierunek: geografia
I rok
kierunek: studia biologiczno-geograficzne
II rok
kierunek: ochrona środowiska
II rok

9

Aparat Scheiblera

Metody badania gleb
WB.IG-3310-D
Laboratoryjne analizy gleb
WB.IG-3303-D
Gleboznawstwo i geografia gleb
INS-13
Gleboznawstwo w aspekcie ochrony przyrody
WB.IB.M-OP-029
Gleboznawstwo
WCh-OLo-BC204-12

kierunek: geografia
I-III rok
kierunek: studia biologiczno-geologiczne
I i III rok
kierunek: ochrona środowiska
II rok

10

Projektor multimedialny

Metody badania gleb
WB.IG-3310-D
Laboratoryjne analizy gleb
WB.IG-3303-D
Gleboznawstwo i geografia gleb
INS-13
Gleboznawstwo w aspekcie ochrony przyrody
WB.IB.M-OP-029
Gleboznawstwo
WCh-OLo-BC204-12

kierunek: geografia
I-III rok
kierunek: studia biologiczno-geologiczne
I i III rok
kierunek: ochrona środowiska
II rok

11

Uniwersalna wirówka do dużych objętości z chłodzeniem

Laboratoryjne analizy gleb
WB.IG-3303-D

kierunek: geografia – kurs do wyboru