Pracownia Chemii Stosowanej (P54)

OPIS PRACOWNI

APARATURA ZAKUPIONA W RAMACH PROJEKTU

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM ZAKUPIONEJ APARATURY