Pracownia Analityki Środowiskowej (P56)

OPIS PRACOWNI

Pracownia Analityki Środowiskowej jest integralną częścią Zakładu Chemii Środowiska, w skład którego wchodzą pomieszczenia wykorzystywane jako laboratoria dydaktyczne dla studentów kierunku Ochrona środowiska oraz kierunku Chemia, którzy wybrali Panel Chemia środowiska. W pracowniach prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zaawansowanych metod analizy chemicznej dla studentów II roku studiów II stopnia. W szczególności w pracowni prowadzone są prace magisterskie z zakresu chemicznego monitoringu środowiska w zakresie szeregu toksykantów (analiza metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, pestycydów, węglowodorów monoaromatycznych i alifatycznych w wodach i glebach, pomiary zanieczyszczeń gazowych oraz osadzonych na pyłach, takich jak benzo(a)piren, benzen i jego pochodne, krzemionka, nikotyna i inne).
Wzmiankowane wyżej analizy wykonywane są z wykorzystaniem nowoczesnych technik przygotowania próbek (ekstrakcja mikrofalowa, metoda QuEChERS), metod analitycznych (refleksyjne i transmisyjne techniki FTIR), i technik separacyjnych (wysokosprawna chromatografia cieczowa, chromatografia jonowa, chromatografia gazowa) sprzężonych z nowoczesnymi detektorami (m.in. detektory UV/VIS i spektrometry mas).

APARATURA ZAKUPIONA W RAMACH PROJEKTU

L.p.

Nazwa
aparatu

Krótki
opis techniczny

Zdjęcie

1

Wysokorozdzielczy układ potrójnego spektrometru masowego
(5-1800 amu) dedykowany do HPLC

Dedykowany do HPLC Spektrometr AmaZon SL (Bruker Daltonic)
z analizatorem typu pułapka jonowa o zwiększonej pojemności, ze źródłem typu electrospray (ESI) i  czterostopniowym systemem pompowania, zapewniającym wysoki stopień transmisji jonów w układzie

 

2

Generator azotu do spektrometru masowego

Generator azotu firmy Parker Domnick Hunter LCMS20-0 wykorzystywany do ciągłej produkcji azotu o czystości >98%  i ciśnieniu powyżej 5 barów

 

3

Kompresor powietrza do generatora azotu

Kompresor powietrza firmy Jun-Air, model OF1202-40M
 kompatybilny z generatorem azotu zestawu

 

4

Zestaw instalacyjny

Zestaw instalacyjny MS-HPLC kompatybilny sprzętowo i sygnałowo z przyrządami głównymi zestawu. W skład wchodzą przewody, rurki, rozdzielacz strumienia analitu, narzędzia

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM ZAKUPIONEJ APARATURY

L.p.

Nazwa
aparatu

Nazwa
i kod kursu

Kierunek
i rok studiów

1

Wysokorozdzielczy układ potrójnego spektrometru masowego (5-1800 amu) dedykowany do HPLC

Zaawansowane metody analizy instrumentalnej - laboratorium
WCh-OCo101L-12

kierunek: ochrona środowiska,
II stopień studiów,
I rok

Metody instrumentalne w analizie środowiskowej i farmaceutycznej
WCh-CM-AA102-13

kierunek: chemia,
II stopień studiów,
I rok

Pracownia specjalizacyjna panelu Chemia środowiska
WCh-CM-H101-12

kierunek: chemia,
II stopień studiów,
I rok

Realizacja prac magisterskich

kierunek: ochrona środowiska,
II stopień studiów

2

Generator azotu do spektrometru masowego

Zaawansowane metody analizy instrumentalnej - laboratorium
WCh-OCo101L-12

kierunek: ochrona środowiska,
II stopień studiów,
I rok

Metody instrumentalne w analizie środowiskowej i farmaceutycznej
WCh-CM-AA102-13

kierunek: chemia,
II stopień studiów,
I rok

Pracownia specjalizacyjna panelu Chemia środowiska
WCh-CM-H101-12

kierunek: chemia,
II stopień studiów,
I rok

3

Kompresor powietrza do generatora azotu

Zaawansowane metody analizy instrumentalnej - laboratorium
WCh-OCo101L-12

kierunek: ochrona środowiska,
II stopień studiów,
I rok

Metody instrumentalne w analizie środowiskowej i farmaceutycznej
WCh-CM-AA102-13

kierunek: chemia,
II stopień studiów,
I rok

Pracownia specjalizacyjna panelu Chemia środowiska
WCh-CM-H101-12

kierunek: chemia,
II stopień studiów,
I rok

4

Zestaw instalacyjny

Zaawansowane metody analizy instrumentalnej - laboratorium
WCh-OCo101L-12

kierunek: ochrona środowiska,
II stopień studiów,
I rok

Metody instrumentalne w analizie środowiskowej i farmaceutycznej
WCh-CM-AA102-13

kierunek: chemia,
II stopień studiów,
I rok

Pracownia specjalizacyjna panelu Chemia środowiska
WCh-CM-H101-12

kierunek: chemia,
II stopień studiów,
I rok